> Home >Achievement>Awards

The 2nd World STEM cum General Studies Competition (Finals)

Category : 學術
Date : 2021-07-22 (Thursday)
Nature : External
Gold Award
P4 CHU ANTHONY CHUN LUNGP5 SIU CHI PANGMO MAN TIK SKY
Silver Award
P2 TAI SZE YINP4 WONG HO HIN
Bronze Award
P4 CHEN YI CHENGTO YAN KIU YANKIEP5 LAU KING LONG
Ching Shing (Main Campus)
: 2 Ching Shing Road, Sheung Shui, N.T.
: 2671 1071
:2671 1079
Choi Yuen (Annex)
:Choi Yuen Estate, Sheung Shui, N.T.
: 2606 7891
:2606 7232
Powered by Friendly Portal System v9.76