> Home >Achievement>Awards

China National Mathematical Olympiad-Hua Xia Cup 2023 & Asia International Mathematical Olympiad Open Contest (AIMO Open) 2023

Category : 學術
Date : 2023-08-02 (Wednesday)
Nature : External
China National Mathematical Olympiad-Hua Xia Cup 2023 Final (2nd Prize)
P5 CHEN YAT FUNG ALFRED
China National Mathematical Olympiad-Hua Xia Cup 2023 Final (3rd Prize)
P4 TAI SZE YINP6 DAI JIAJUN LUCKY
China National Mathematical Olympiad-Hua Xia Cup 2023 Semi-final (2nd Prize)
P5 CHEN YAT FUNG ALFREDP6 ZENG ZHENDAI JIAJUN LUCKYTU KEVIN
China National Mathematical Olympiad-Hua Xia Cup 2023 Semi-final (3rd Prize)
P2 TAI SZE HANGHO WANG CHIP3 CHEUNG TAK KONGP4 TAI SZE YINLI YIK KWAN
Asia International Mathematical Olympiad Open Contest (AIMO Open) 2023 Semi-final (Silver Award)
P5 CHEN YAT FUNG ALFRED
Asia International Mathematical Olympiad Open Contest (AIMO Open) 2023 Semi-final (Bronze Award)
P4 LI YIK KWANP5 YIP TUNG YUETCHEN SAN YUP6 HUANG KING CHI
Ching Shing (Main Campus)
: 2 Ching Shing Road, Sheung Shui, N.T.
: 2671 1071
:2671 1079
Choi Yuen (Annex)
:Choi Yuen Estate, Sheung Shui, N.T.
: 2606 7891
:2606 7232
Powered by Friendly Portal System v9.76